இசை நாயகன் பாடும் நிலா பத்ம பூஷன் திரு.S.P.பாலசுப்ரமணியம் அவர்களுக்காக இந்த வலைப்பின்னலை அளித்தது மதுரை அருண்

மதுரையின் பாடும் நிலா பத்ம பூஷன் Dr.SPB

Thursday, July 29, 2010

060- தொடத தாளம் போட வேண்டும்...


 படம் :   ஆனந்த் ( Anand ) 
பாடல் :   
தொடத தாளம் போட வேண்டும்.... ( Thodadha thaalam poda vendum )
பாடியவர் :   திரு.S.P.பாலசுப்ரமணியம் 
இசை :   இளையராஜா 
வருடம் : 1987
இயக்குநர் : பில்லா கிருஷ்னமூர்த்தி
நடிகர்கள் :
Prabhu, Radha, Sasikala

Download This Song Please Right Click Below the Link then Click  Save Link as... 

Song Download Link  :   Thodatha_Thalam.mp3


பாடல் வரிகள்
தொடத தாளம் போட வேண்டும்
வராத ராகம் பாட வேண்டும்
தொடத தாளம் போட வேண்டும்
வராத ராகம் பாட வேண்டும்
ஊரெங்கும் நம் மேடை தான்
ஊர்கோலம் உன்னோடுதான்
ஊரெங்கும் நம் மேடை தான்
ஊர்கோலம் உன்னோடுதான்
தொடத தாளம் போட வேண்டும்
வராத ராகம் பாட வேண்டும்
தொடத தாளம் போட வேண்டும்

சரணம் 1

கூடவா ஆடை போல
ஆடவா மேடயில்
ஆயிரம் ஆசை கூட
அந்தியில் சிந்து தான்
வாடை என்ன காற்றுக்கென்ன வந்தது
வாலிபத்தை சொல்லி சொல்லிக் கிள்ளுது
வாசமல்லி பூவுக்கென்ன ஆனது
வாடை பட்ட நெஞ்சம் தேய்ந்து போனது
கண்ணெய் என் கன்னிப் பெண்ணேய்
கை தேர்ந்த சின்ன பெண்ணேய்
ப ப பா ப பா

தொடத தாளம் போட வேண்டும்
வராத ராகம் பாட வேண்டும்
தொடத தாளம் போட வேண்டும்
வராத ராகம் பாட வேண்டும்
ஊரெங்கும் நம் மேடை தான்
ஊர்கோலம் உன்னோடுதான்
ஊரெங்கும் நம் மேடை தான்
ஊர்கோலம் உன்னோடுதான்
தொடத தாளம் போட வேண்டும்
வராத ராகம் பாட வேண்டும்
தொடத தாளம் பரப ரிப்ப ரிப ரிபா


சரணம் 2

மாலையில் மாற்றமில்லை
மங்கையோ மாலை தான்
கன்னியோ சின்னப் பிள்ளை
கன்னனோ தங்கம் தான்
காதலுக்கு இன்று நல்ல யோகமே
கண்ணில் வந்த காமன் அம்பு பாயுமே
காத்திருந்து காத்திருந்து பாரமே
கை இரண்டில் சேர்ந்த பின்பு மாறுமே
அன்றாடம் ஆனந்தமே
அள்ளிக்கொள் நீயென்றுமே
ப ப பாஅ ப ப பா பபபா

தொடத தாளம் போட வேண்டும்
வராத ராகம் பாட வேண்டும்
தொடத தாளம் போட வேண்டும்
வராத ராகம் பாட வேண்டும்
ஊரெங்கும் நம் மேடை தான்
ஊர்கோலம் உன்னோடுதான்
ஊரெங்கும் நம் மேடை தான்
ஊர்கோலம் உன்னோடுதான்
ல ல ல லாஅலாஅ லா லாஅ

0 comments:

Post a Comment

Visitors of This Blog