இசை நாயகன் பாடும் நிலா பத்ம பூஷன் திரு.S.P.பாலசுப்ரமணியம் அவர்களுக்காக இந்த வலைப்பின்னலை அளித்தது மதுரை அருண்

மதுரையின் பாடும் நிலா பத்ம பூஷன் Dr.SPB

Friday, July 16, 2010

044- மழையே மழையே இளமை முழுதும்படம் :    அம்மா ( Amma )  
பாடல் :   
மழையே மழையே இளமை ( Mazhaiyae Mazhaiyae )
பாடியவர் :   திரு.S.P.பாலசுப்ரமணியம் , S. ஜானகி 
இசை :   சங்கர் கணேக்ஷ்
வருடம் : 1982
இயக்குநர் : ராஜசேகர்
நடிகர்கள் :
Prathap Pothen, Saritha, Nagesh
பாடலாசிரியர் : வைரமுத்து


Download This Song Please Right Click Below the Link then Click  Save Link as... 

Song Download Link  :   Mzhaye_Mzhaye_Ilamai.mp3


பாடல் வரிகள்


SPB :மழையே மழையே இளமை முழுதும் நனையும் வரையில் வா
சாரல் விழும் நேரம்...தேவ மயக்கம்
கூந்தல் மலரில் தேனை எடுக்க
காத்து கிடந்தேன் கால்கள் கடுக்க...இதயம் துடிக்க
Janaki :மழையே மழையே இளமை முழுதும் நனையும் வரையில் வா
சாரல் விழும் நேரம்...தேவ மயக்கம்
கூந்தல் மலரில் தேனை எடுக்க
காத்து கிடந்தேன் கால்கள் கடுக்க...இதயம் துடிக்க


சரணம் 1

SPB :விரக வேதனையில் பருவமான ஒரு தாமரை
மன்மத தேசத்து மாதுளை
விரக வேதனையில் பருவமான ஒரு தாமரை
மன்மத தேசத்து மாதுளை
Janaki :நாம் போகும் பாதை எங்கெங்கும்
பயிராகும் காதல் தங்கம்
நாம் போகும் பாதை எங்கெங்கும்
பயிராகும் காதல் தங்கம்
உயிருக்குள் எரிகின்ற நெருப்பு
வந்து அணைப்பது இனி உந்தன் பொறுப்பு
SPB :மழையே மழையே இளமை முழுதும் நனையும் வரையில் வா
சாரல் விழும் நேரம்...தேவ மயக்கம்
Janaki :கூந்தல் மலரில் தேனை எடுக்க
காத்து கிடந்தேன் கால்கள் கடுக்க...இதயம் துடிக்க


சரணம் 2

Janaki :நனைந்த பூவில் வண்டு ஒதுங்கும் போது ஒரு சோதனை
SPB :  ப.பப.பப.பா...
மார்கழி மாதத்து வேதனை
நனைந்த பூவில் வண்டு ஒதுங்கும் போது ஒரு சோதனை
SPB :  ப.பப.பப.பா...
மார்கழி மாதத்து வேதனை
SPB :மடி மீது சாயும் இன்நேரம்
மழைக்கால ஆசை தோன்றும்
மடி மீது சாயும் இன்நே..ரம்
மழைக்கால ஆசை தோன்றும்
இடைவெளி குறைகின்ற நெருக்கம்
இந்த இரவினில் இளமைக்கு பசிக்கும்

Janaki :மழையே மழையே இளமை முழுதும் நனையும் வரையில் வா
சாரல் விழும் நேரம்...தேவ மயக்கம்
SPB :கூந்தல் மலரில் தேனை எடுக்க
காத்து கிடந்தேன் கால்கள் கடுக்க...இதயம் துடிக்க

SPB & Janaki :லால..லல.. லால..லல.. லால..லல....


0 comments:

Post a Comment

Visitors of This Blog