இசை நாயகன் பாடும் நிலா பத்ம பூஷன் திரு.S.P.பாலசுப்ரமணியம் அவர்களுக்காக இந்த வலைப்பின்னலை அளித்தது மதுரை அருண்

மதுரையின் பாடும் நிலா பத்ம பூஷன் Dr.SPB

Wednesday, July 21, 2010

051- காவிரியே கவிக்குயிலே கண்மனியே வா வாபடம் :   அடுத்த வாரிசு ( Adutha Varisu ) 
பாடல் :   
காவிரியே கவிக்குயிலே கண்மனியே வா வா... ( Kaveriye Kavikuyiley )
பாடியவர் :   திரு.S.P.பாலசுப்ரமணியம் , S.ஜானகி
இசை :   இளையராஜா 
வருடம் : 1983
இயக்குநர் : S.P. முத்துராமன் 
நடிகர்கள் :
Rajinikant, Manorama, Sri Devi, Cho Ramasawamy
பாடலாசிரியர் :   பஞ்சு அருணாச்சலம்


Download This Song Please Right Click Below the Link then Click  Save Link as... 

Song Download Link  :   Kavriye_Kavikuyile.mp3


வீடியோ காட்சி


பாடல் வரிகள்
SPB : காவிரியே கவிக்குயிலே கண்மனியே வா வா - மனம்
தாவுதடி தவிக்குதடி தலிர்க் கொடியே வா வா
Janaki :பூங்காற்று தாலாட்ட தாளாத மோகம்
தீராத மோகங்கள் தீராமல் தீரும்
SPB : oh My Love....Your My Sweet heart
Janaki :oh My Love....Your My Sweet heart
சரணம் 1

Janaki :இருவர் ஒருவர் எனத்தானே ....உரவினில் இனைவோமே
SPB : பருவம் கனிந்த புதுத்தேனே.....பழகிக் கலிப்போமே
Janaki :உனக்கும் எனக்கும் பொருத்தம் வளர வளர சுகமே
SPB : இனிக்கும் இதழில் அமுதம் பழக பழக சுகமே
Janaki :ஆனந்தம் உல்லாசம் 
SPB : வா எந்தன் பக்கத்தில் I Love You!
Janaki :oh My Love....Your My Sweet heart
oh My Love....Your My Sweet heart

(சைய்யா மோரே கோயா ஏ தேகோ ஏ தேகோ (2)
காலி கடா சாரி தேகோனா (2)
ஆஜா சைய்யா அரே மோரே கோயா)

சரணம் 2

SPB : குளிரும் வாட்டுதடி பெண்னே விலகி ஓடாதே
Janaki :கொடியும் படர்ந்துவரும் கன்னா படரும் கிளை நீயே
SPB : சிரித்து சிரித்து மயக்கும் புதுமைப் பதுமையே வா
Janaki :அழைத்து அணைத்து வளைத்து ரசிக்கும் ரசிகனே வா
SPB : ஆனந்தம் உல்லாசம் 
Janaki :வா எந்தன் பக்கத்தில் I Love You!
SPB : oh My Love....Your My Sweet heart
Janaki :oh My Love....Your My Sweet heart

SPB : காவிரியே கவிக்குயிலே கண்மனியே வா வா - மனம்
தாவுதடி தவிக்குதடி தலிர்க் கொடியே வா வா
Janaki :பூங்காற்று தாலாட்ட தாளாத மோகம்
தீராத மோகங்கள் தீராமல் தீரும்
SPB : oh My Love....Your My Sweet heart
SPB & Janaki :oh My Love....Your My Sweet heart


0 comments:

Post a Comment

Visitors of This Blog