இசை நாயகன் பாடும் நிலா பத்ம பூஷன் திரு.S.P.பாலசுப்ரமணியம் அவர்களுக்காக இந்த வலைப்பின்னலை அளித்தது மதுரை அருண்

மதுரையின் பாடும் நிலா பத்ம பூஷன் Dr.SPB

Sunday, August 1, 2010

065- அழகான பூக்கள் மலர்ந்தாடுமேபடம் :   அன்பே ஓடி வா ( Anbe Odi Vaa ) 
பாடல் :   
அழகான பூக்கள் மலர்ந்தாடுமே..... ( Azhakana Pokkal Malarnthadume )
பாடியவர் :   திரு.S.P.பாலசுப்ரமணியம் 
இசை :   இளையராஜா 
வருடம் : 1984
இயக்குநர் : R. ரஞ்சித் குமார்
நடிகர்கள் : Prabhu, Oorvasi, Mohan, Sivachandran
பாடலாசிரியர் :   வைரமுத்து  வைரமுத்துவின் பாடல் வரிகள் இந்த பாடலில் சற்று தனியாகவே அவரை முன் நிறுத்தியிறுக்கிறது..
அதை நம் பாலுஜியும் மக அழகாக பாடி நம்மை எல்லாம் மயக்கி விட்டார்...

அருமையான பாடலை நீங்களும் இங்கு கேட்டு மகிழுங்கள்...Download This Song Please Right Click Below the Link then Click  Save Link as... 

Song Download Link  :   Azhakana_Pookkal.mp3Azhakana Pokkal malarnthadume | Musicians Available


பாடல் வரிகள்தனன நானனா தனனனன நாஅ
தனனனாஆ நான நனானா ஒஹோஹோ ஹோ

அழகான பூக்கள் மலர்ந்தாடுமே
நீ வந்து நின்றால் வாய் மூடுமே
பொன் மானே செந்தேனே வந்தேனே
உன் கண்ணில் கண்டேனே என்னை நானே
அழகான பூக்கள் மலர்ந்தாடுமே
நீ வந்து நின்றால் வாய் மூடுமே


சரணம் 1

காலங்களே சொல்லுங்களேன்
காதல் ஒரு வேகம்
மேகங்களின் சாதங்களை நான் பாடுவேன் நாளும்
ஓடை கரை பூக்கள் எல்லாம் உன் பேரையே பாடும்
ஓடை கரை பூக்கள் எல்லாம் உன் பேரையே பாடும்
நீ சூடும் பூவெல்லாம் மோக்ஷம் போகுமா
ஜீவன் தொடும் தேவன் மகள் யாரது நீயா

அழகான பூக்கள் மலர்ந்தாடுமே
நீ வந்து நின்றால் வாய் மூடுமே


சரணம் 2

லாலாலலலா..லல.லல.லல லாலாலலலா..லல.லல.லலஆஅ
லலலலாஆஅ லலலலாஅ லலாஆஅஒஹொஹ் ஹா

மேகங்களில் ஊஞ்சல் கட்டி ஆடி விடு தோழி
ஆகாயத்தில் பூ பூக்கட்டும் ஆணை இடு தேவி
மௌனங்களே உன் பாஷையா தாங்காதடி ஆவி
நான் பாடும் கானங்கள் காதில் கேட்குமா
நான் பாடும் கானங்கள் காதில் கேட்குமா
காதல் தரும் காமன் மகள் யாரது நீயா

அழகான பூக்கள் மலர்ந்தாடுமே
நீ வந்து நின்றால் வாய் மூடுமே
பொன் மானே செந்தேனே வந்தேனே
உன் கண்ணீல் கண்டேனே என்னை நானே
அழகான பூக்கள் மலர்ந்தாடுமே
நீ வந்து நின்றால் வாய் மூடுமே


0 comments:

Post a Comment

Visitors of This Blog